Medlemsmöte " Lätta lyft"

Ulla Lindeberg, själv rörelsehindrad och upphovsmakare bakom firman ”Lätta lyft”, som har tagit fram bärsitsar/lyftselar av olika slag, kommer hit och demonstrerar dessa väl uttänkta och utprovade produkter.

Dag:                  onsdag 8 maj

Tid:                   kl.  17.30-20.00

Plats:                 Norra Kyrkog. 4, Karlstad

                       Föreläsning + kaffe & bulle 30 kr             

 

Anmälan till kansliet på tel. 054-18 92 54 alt. e-post karlstad@neuro.se omgående!

Läs mer på lattalyft.se