Medlemsmöte: ”I Axel Ohlins fotspår”

Alla ni som var med på vår resa till Visingsö förra året kommer väl ihåg vår eminenta guide Erna Andersson.

Vad ni kanske inte kommer ihåg är att hon också har gett ut en bok om zoologen Axel Gabriel Ohlin från Wisingsö, som dog 1903 strax före sin 36-årsdag. Ohlin deltog bl. a. i flera forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis, men är ändå en förhållandevis okänd polarresenär, till skillnad mot S. A. Andrée som var född i Gränna och som på ett annat sätt har blivit vida känd.

Dag:         onsdagen 10 april

Tid:          kl.  17.30-20.00

Plats:        Norra Kyrkog. 4, Karlstad

Kostnad:    Kaffe & smörgås + föreläsning 30 kr

Anmälan till kansliet på tel. 054-18 92 54 alt. e-post karlstad@neuro.se senast 8 april.

 

Läs mer på om boken på nrm.diva-portal.org, Naturhistoriska

Riksmuseets portal.