Kom och lyssna på Anna Hallgren!

Anna föreläser om kroppen, knoppen, snippan och snoppen....om sexualitet och
funktionshinder och allt vad det innebär för personer med olika funktionshinder.

Anna är socionom och sexualpedagog och har lång yrkeserfarenhet kring olika funktionshinder. Hon har arbetat som habiliteringskurator, LSS handläggare och skolkurator inom särskola och grundskola. Hon har arbetat på kollo för rörelsehindrade barn och ungdomar. Anna lever själv med ett rörelsehinder och är idag mamma till en dotter i skolåldern med rörelsehinder.

Måndag 9 december 17.00 – 19.00   –   för dig med funktionshinder

Anmälan till receptionen Resurscentrum 054-540 37 39 senast 5/12!

Resurscentrum, Rosenbadsgatan 2