Föreläsning om tandvård

Välkommen att komma till Resurscentrum för att lyssna på Birgitta Bergqvist, tandhygienist, som berättar om munhygien i allmänhet och om skötsel av munhålan vid muntorrhet i samband med medicinering och i synnerhet.

Dag:        onsdagen 27 mars
Tid:         kl. 14.00-16.00
Plats:       Resurscentrum, Rosenbadsg. 2, Karlstad
Kostnad:   Föreläsning + kaffe & bulle 30 kr


Anmälan till kansliet på tel. 054-18 92 54 alt. e-post karlstad@neuro.se senast 19 mars!