Caféträff om 1177 Vårdguiden

I december var vi på utbildning i e-hälsa på Neuro i Stockholm och naturligtvis vill vi  sprida den kunskap vi fick ta del av.

Dag:                onsdagen 3 april

Tid:                 kl.  14.00-16.00

Plats:               Norra Kyrkog. 4, Karlstad

Kostnad:         Vi bjuder på kaffe och en liten kaka. Vill du ha mer - ta med!

Läs mer på 1177.se/varmland , 1177.se/Varmland/Tema/E-tjanster/ och i

tidningen 1177 Vårdguiden, som i nr 4/2018 tar upp temat den digitala vården.