Musikunderhållning med ”En duos”

Ni som inte var med på Resurscentrum när "En duos underhöll", får nu möjligheten att uppleva dessa musikgiganter! Vi planerar också för att hålla till på Resurscentrum, men om kommunen själva behöver lokalen får vi flytta på oss, dvs vara på Norra Kyrkog. 4 istället.

Välkomna!

Dag:               onsdagen 6 mars 
Tid:                kl. 14.00-16.00 
Plats:              Resurscentrum, Rosenbadsgatan 2, Karlstad
Kostnad:          Underhållning + kaffe & bulle 30 kr

Anmälan till kansliet på tel. 054-18 92 54 alt. e-post karlstad@neuro.se senast 28 februari.