Stenbron, Karlstad
Stenbron, Karlstad

Medlemsmöte om "gamla Karlstad"

Vår sekreterare i föreningen, Ann Augustsson, brukar vara ute och föreläsa om gamla Karlstad och om några av alla de original som fanns i staden förr i tiden. Nu har hon lyckats peta in oss i schemat och kommer till vårt medlemsmöte i oktober.

Dag:                  onsdagen 10 oktober

Tid:                   kl. 17.30 - 20.00

Plats:                Norra Kyrkog. 4, Karlstad

Kostnad:         30 kr inkl. fika

Anmälan till kansliet på tel. 054-18 92 54 alt. e-post karlstad@neuro.se senast måndag 8 oktober.