Föreläsning om neurologisk rehabilitering

I samband med Neurodagen får vi får besök av personal från FrykCenter rehab. Frykcenter som firar 40 år i höst.

Personal från FrykCenter föreläser om neurologisk rehabilitering, beskriver sitt arbete, hur man söker till FrykCenter och vilka kriterier som behöver uppfyllas för att man ska kunna komma ifråga för en rehab. vistelse. Förutom Rehabiliteringschef Åsa Vålvik, kommer fysioterapeut Anna Olsson (spinalteamet).

Dag:                  torsdagen 4 oktober

Tid:                    kl. 17.30 - 20.00

Plats:                 Tage Erlanderg. 8, Karlstad CCC

Kostnad:            Gratis för medlem, icke medlem 50 kr - inkl. smörgås och kaffe -                                            till bg 5559-8213

Anmälan till kansliet på tel. 054-18 92 54 alt. e-post karlstad@neuro.se senast måndag 1 oktober.