Caféträff om balans

Återbesök av Ia Kaugesaar, fysioterapeut, på Centralsjukhuset i Karlstad, om att vara fysisk aktiv utifrån sin förmåga, om hur man kan träna upp sin balans och om hur man därmed kan minska risken för att falla.

Dag:                  onsdagen 7 november

Tid:                   kl. 14.00-16.00

Plats:                Norra Kyrkogatan 4, Karlstad

Anmälan till kansliet på tel. 054-18 92 54 alt. e-post karlstad@neuro.se 

senast måndag 5 november.