Caféträff

Välkommen till en trevlig fikastund tillsammans, med ömsom skratt och ömsom allvar.

Caféträffarna är ett forum där erfarenheter kan utbytas över en kopp kaffe. Inget ämne är för stort eller för litet!

Dag:                  onsdagen 3 oktober

Tid:                   kl.  14.00-16.00

Plats:                Norra Kyrkog. 4, Karlstad