Ändrade villkor i färdtjänsten ger konsekvenser i vardagen.

Efter 10 år med färdtjänsten ändrades villkoren för Maries sons resande.
KLT kräver att sonen ska ha ledsagare med sig.

Läs artikeln om konsekvenserna av beslutet för familjen Torstensson.

https://etidning.barometern.se/shared/spread/barometern-2020-06-05-p4-5/8dTNOwh_