Känslomässig hantering i coronatider.

I en föreläsningsserie om 3 tillfällen lyftes ämnet känslor i denna tid av pandemi och isolering. Vad händer inom oss och vad kan man göra åt det?

Psykolog Anneli Skogsberg guidade oss under en halvtimme per gång och varje tillfälle avslutades med möjlighet till 15 minuters frågestund.

Se de inspelade föreläsningarna här.

  1. Kris - vad är det? Hur mår jag?
  2. Känslohantering - Vad behöver jag?
  3. Värderingar - vad är det? Vad är viktigt för mig?