Årsmötesklubba

Rapport från ombudsmötet 8 april 2020

Ombudsmöte för Neuro Kalmar län hålls på grund av Coronaviruset i år online.

Av lokalföreningarna Kalmar och Västervik utsedda ombud finns på plats framför sina datorer/plattor för att delta i mötet via Zoom.

Krister Ekström, länsförbundets ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Till ordförande för årets ombudsmöte väljs Rosita Ottosson och till sekreterare Kerstin Johansson. Mötet fortsätter med sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Här är några av de beslut som tas av mötet

  • att godkänna verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning för 2019 samt att godkänna revisionsberättelsen och att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
  • att godkänna verksamhetsplan och budgetförslag för 2020.
  • att ersätta ledamöterna i styrelsen med en schablonersättning på 500 kronor vardera för att täcka bland annat telefon och internetkostnader för 2020.
  • att styrelsen vid varje enskilt tillfälle beslutar om ersättning för utlägg för de som deltar i projekt eller arbetsgrupper för länets räkning. Till exempel telefonkostnader, resekostnader med mera.
  • att välja Krister Ekström till ordförande igen på 1 år.
  • att lokalföreningarnas medlemsavgift till länsförbundet för 2020 blir 1000kr/förening.

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet

Följande ingår i styrelsen för 2020.

Krister Ekström, Kalmar
Kerstin Johansson, Kalmar
Annette Ranvik, Kalmar
Gunnie Håkansson, Kalmar
Rosita Ottosson, Västervik
Bo Alvin, Västervik
Britt Manfredh, Västervik

Läs hela protokollet i bifogad fil.