Anhörigträff i projektområdet

Torsdag den 26 november kl 19-20.30 och torsdag den 17 december kl 19-20.30 är det anhörigträff för dig som är medlem i någon av Neuros lokalföreningar i projektområdet dvs Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg, Kalmar län samt Småland och är anhörig/nära vän/kollega till någon som lever med neurologi

Vi möts digitalt via Zoom och pratar om att vara anhörig till någon med neurologisk diagnos och ser även hur vi vill utforma anhörigträffar framöver.

Är du inte medlem ännu så kan du bli det här https://neuro.se/engagera/bli-medlem/. just nu ingår dessutom hela 2021 års medlemskap.

Anmäl dig genom att fylla i formuläret här https://response.questback.com/neuroforbundet/anhrig senast den 25 november resp 15 december!

En länk skickas ut efter att medlemskapet i Neuro bekräftats och det är bara att klicka på den när klockan blir 19 den 26 november resp 17 december. Vi använder oss av Zoom i det här sammanhanget och delar upp i mindre grupper ifall vi blir många.

Riktigt varmt välkomna!

frågor? kontakta föreningsutvecklare Anette Strandberg på 076-00 170 16 eller på anette.strandberg@neuro.se