Anhörigträff i projektområdet

Första torsdagen varje månad kl 19-20.30 är det anhörigträff för dig som är anhörig/nära vän/kollega till någon som lever med neurologisk diagnos och som bor inom projektområdet dvs Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg, Kalmar län samt Småland

Vi möts digitalt via Zoom och pratar om att vara anhörig till någon med neurologisk diagnos och ser även hur vi vill utforma anhörigträffarna framöver.

Klicka in dig på länken https://zoom.us/j/98802726937  lösenord Neuro2021 när klockan blir 19. Vi använder oss av Zoom i det här sammanhanget och delar upp i mindre grupper ifall vi blir många.

Följande datum ses vi;

4 mars

1 april

6 maj

3 juni

Deltar gör Linda Örvind, studieorganisatör Neuro Skåne och Anette Strandberg, föreningsutvecklare Neuro

Riktigt varmt välkomna!

frågor? kontakta föreningsutvecklare Anette Strandberg på 076-00 170 16 eller på anette.strandberg@neuro.se