Neuro Stockholms Län

Fatbursgatan 19 - 118 28 Stockholm SE

08 - 720 29 40

Välkommen till Neuro Stockholms Län.

Vi är länsförbundet för Neuroförbundet i Stockholms Län, för åtta lokalföreningar i länet. Här nedanför kan du se lite av deras aktiviteter. Alla medlemmar är välkomna till alla aktiviteter,men om det kostar är det bäst att ta kontakta och kolla vad som gäller.

Länsföreningens ändamål

Länsförbundets ändamål är att, som del av en riksomfattande intresseorganisation, på länsnivå påverka beslutsfattare genom opinionsbildning.
Länsförbundet ska verka för att personer med neurologisk diagnos skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och ges förbättrade levnadsvillkor. Länsförbundet är en ideell sammanslutning och är partipolitiskt obundet.

Kontakta Neuro Stockholms län

Ordförande: Kristina Törnblom - kristina.tornblom@neuro.se
Ombudsman: Sven Arnehed - sven.arnehed@neuro.se

Vår styrelse 2018

Vårt kansli

Innehållsansvarig: Sven Arnehed

Gör till favorit

Gå med i Neuro

För bara 30 kronor i månaden får du tillgång till diagnosstöd, nätverk och juridisk rådgivning.

Jag vill gå med idag!

Någon att prata med

Våra diagnosstödjare vet hur det är att leva med neurologisk diagnos.

Ring eller mejla