Att ställa diagnosen myastenia gravis (MG)

Så ställs diagnosen myastenia gravis - MG.

Filmens deltagare Ritva Matell:
Om doktorn misstänker myastenia gravis bör man testa de musklerna som patienten uppgivit som svaga. Patienten bör göra upprepade armlyft, upprepade benlyft eller stirra uppåt. Man kan också låta henne tala en längre tid, läsa högt något kapitel eller något liknande, för att påvisa den muskulära uttröttbarheten. Vid lindrig myasteni kan dessa uttröttbarhetstester visa normala värden. Om man misstänker myasteni är det viktigaste egentligen en neurofysiologisk utredning. Man gör nästan samma sak som doktorn gör på mottagningen med att testa krafterna. En nerv stimuleras elektriskt och man mäter hur muskeln orkar svara på upprepade nervstimuli. Vid myasteni märker man hur muskelamplituden, som normalt håller sig på samma nivå, snabbt börjar minska.

Neurofysiologen kan också undersöka två muskelfibrer som tillhör samma motoriska enhet och mäta hur snabbt efter varandra de svarar på stimuli. Man mäter så kallat jitter (darrning) mellan två muskelfibersvar. Neurofysiologisk undersökning är viktig. Det finns patienter som klagar över muskeltrötthet och uttröttbarhet men neurofysiologin är normal. Då är det något annat än myastenia-sjukdom.

Man kan också mäta receptorantikropparna i blodet. Över 90 % av dem som har myasteni även i andra muskler än ögonens, har antikroppar i blodet. I början kan analyserna av receptorantikroppar vara negativa för att efter flera månader eller till och med år bli positiva.

 

Relaterade nyheter

2020-04-06

”Cytokinstormar” är problemet

Immunförsvaret kan överreagera mot det nya coronaviruset och skapa cytokinstormar i kroppen, som angriper inre organ. Det finns redan befintliga mediciner som hjälper mot detta.

Läs mer
2020-04-02

Covid-19 - globalt initiativ för att dela information

Nu när covid-19-pandemin sprider sig över hela världen ökar efterfråga på information om effekterna av viruset för personer med neurologiska sjukdomar. Inom Svenska Neuroregister pågår arbete för att snabbt kunna få en uppfattning om utvecklingen och eventuella risker för de olika patientgrupperna.

Läs mer
2020-03-26

Internationella rekommendationer för MG/LEMS vid covid-19

Anna Rostedt Punga, professor och överläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala förmedlar här internationella rekommendationer för läkemedelsbehandling för personer med MG/LEMS i samband med covid-19.

Läs mer
2020-03-17

Samlad information om coronaviruset, COVID-19

På vårt nya diskussionsforum har vi samlat information från olika specialister om coronaviruset, COVID-19. Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kommentera i vårt diskussionsforum.

Läs mer
2020-03-06

Dubbel kamp när paraidrottare drabbas av idrottsrelaterade skador och sjukdomar

Trots att idrottsrelaterade skador och sjukdomar är vanligt förekommande under Paralympics samt det faktum att all idrott innebär en risk för att drabbas av en idrottsrelaterad skada eller sjukdom är kunskapen om idrottsrelaterade skador och sjukdomar inom parasport begränsad, och det finns inga evi

Läs mer

MG-läger i Bollnäs

Ett MG-läger planeras att genomföras i Bollnäs 15-17 oktober 2020. Mer information om pris och anmälan kommer.

Läs mer

INSTÄLLD - Anhörigkonferens i Växjö 28 april

På grund av rådande läge med Corona-viruset ställer Neuro in denna föreläsning om anhörigas situation vid neurologiska diagnoser. Vi återkommer med nytt datum ev till hösten eller våren. Vi hoppas att alla som är intresserade förstår vårt beslut, information till alla som redan har anmält sig kommer

Läs mer

MG-veckan 2020

Varje år uppmärksammas myastenia gravis, MG, under en vecka i slutet av februari. I år mellan 24/2 och 1/3.

Läs mer
2020-01-24

Framgångsrika travkusken drabbades av MG

I podcasten ”Hovavtryck” berättar den tidigare stjärntränaren Stefan Hultman, numera expert i trav-tv, om sina travframgångar. Men han berättar också om de tuffa åren innan sin sjukdom, och hur han trodde att livet var över när han drabbades av myastenia gravis, MG.

Läs mer

MG-träff i Malmö - INSTÄLLT

Vi träffas i Malmö på Neuros lokal på Ängelholmsgatan 6, mellan klockan 12.00-15.00. Alla med MG och närstående är välkomna! Smörgås, kaffe och kaka till självkostnadspris.

Läs mer