Kvinna i medelåldern som håller händerna vid pannan och är trött.
Forskningsstudien vill också undersöka om vi med hjälp av att påverka livsstilen kan minska denna trötthet. Foto: Peder Björling

Vill du delta i en ny nationell studie om MG?

DIG-MG är en nationell forskningsstudie för digital registrering av symtom hos patienter med Myasthenia Gravis (MG). Studien genomförs med hjälp av en ring som deltagarna bär.

Ett stort problem vid MG är att muskeltröttheten varierar under dagen och även mellan dagar. Vissa patienter beskriver även en allmän trötthet, vars orsak vi idag inte förstår speciellt bra.

Syftet med denna forskningsstudie är att bättre karaktärisera den trötthet som upplevs av MG-patienter. Vi vill också undersöka om vi med hjälp av att påverka livsstilen kan minska denna trötthet.

Studiens namn DIG-MG = Digital fenotypning och livsstilsintervention hos patienter med MG.

Vill du läsa mer om studien och anmäla dig?

För att kunna delta har du en diagnos av MG sedan åtminstone 6 månader.

Studien kommer att ske helt digitalt med hjälp av en ring, så man kan bo var som helst i Sverige för att delta.

På denna sida: minforskning.se finns information om studien ”DIG-MG”.

Du loggar in med med Bank-ID och behöver registrera ett konto för att kunna läsa informationen. Här kan du också välja om du vill gå med i studien, genom att signera med Bank-ID.

Studieansvarig: Anna Rostedt Punga, professor och överläkare, Uppsala Universitet, Akademiska sjukhuset