EU-flagga
Foto: Pixabay

Europeiska kommissionen har godkänt två nya behandlingar av myastenia gravis MG.

Båda läkemedlen är framtagna av samma företag för behandling av vuxna med generaliserad myastenia gravis, gMG.

I december 2023 meddelade UCB, ett belgiskt globalt biofarmaceutiskt företag, att Europeiska kommissionen har godkänt ett nytt läkemedel som tillägg till standardbehandling av generaliserad myastenia gravis (gMG) hos vuxna patienter som är anti-acetylkolinreceptor (AChR)-antikroppspositiva.

Läkemedlets medicinska term är zilukoplan. Det ges subkutant (i underhuden) en gång dagligen och har godkänts för självadministrering (det vill säga att patienten tar sin behandling själv). Läkemedlet är den enda C5-hämmaren för vuxna patienter med AChR-antikroppspositiv gMG.

 

I januari 2024 meddelar UCB att ytterligare ett läkemedel för behandling av myastenia gravis har godkänts av Europeiska kommissionen. Behandlingen är godkänd för vuxna med anti-AChR- eller anti-MuSK-antikroppspositiv generaliserad myastenia gravis, de två vanligaste subtyperna av generaliserad myastenia gravis.

Den medicinska benämningen på detta läkemedel är rozanolixizumab. I fas 3-studien resulterade det i tydliga förbättringar jämfört med placebo. Det påverkade dagliga aktiviteter som att andas, prata, svälja och kunna resa sig från en stol.

Nu kan det ta några år innan läkemedlet finns tillgängligt i Sverige. Det ska först godkännas av Läkemedelsverket samt TLV ska godkänna pris och subvention.