Närbild på en gammal hand på en käpp. Foto.
Det är möjligt att fler skulle kunna få behandling, menar doktoranden Jenny Larsson. Foto: Pixabay.

Ostadig gång hos äldre kan bero på NPH

Många äldre har problem med ostadig gång. Men inget säger att alla måste ha det så. Ungefär en femtedel av äldre med gångbesvär har en speciell typ av neurologisk förklaring till sina problem (NPH) – vilket innebär att det kan gå att få behandling, enligt forskning.

Besvären kan orsakas av något som kallas idiopatisk normaltryckshydrocefalus (NPH), se nedan. Ostadigheten hänger då samman med en ökad mängd ryggmärgsvätska i huvudet som gör att hjärnans ventriklar, vätskefyllda hålrum, blir förstorade.

Framgångsrik behandling

Idiopatisk normaltryckshydrocefalus behandlas ofta framgångsrikt genom att man sätter in en shunt som reglerar flödet av ryggmärgsvätska. 70 procent av dem som behandlas får lättare att gå.