Kroniskt trötthetssyndrom (me/cfs)

Kroniskt trötthetssyndrom innebär en trötthet eller en känsla av utmattning som inte går att vila bort.

Allmän sjukdomskänsla och ha värk i kroppen kan också förekomma.

Synonymer till kroniskt trötthetssyndrom

 

  • Myalgisk encefalomyelit
  • Cronic fatigue syndrome

 

Vad som orsakar sjukdomen är oklart. Många som får den har haft en eller flera bakterieinfektioner eller virusinfektioner och efter det aldrig återhämtat sig, även om själva infektionen har läkt ut. Studier har visat att endast var tionde som har ME/CFS tillfrisknar helt, men hos många sker en viss förbättring med tiden.