En rollator och en smart telefon. Fotomontage.
De flesta rollatorer är av enklare modell än denna, som är speciellt framtagen för personer med Parkinsons sjukdom.

Rollatorer vanligaste hjälpmedlet i Sverige

Socialstyrelsen har för första gången samlat statistik över förskrivna hjälpmedel. Kartläggningen visar att det är fler kvinnor än män som får hjälpmedel förskrivna. Och vanligaste hjälpmedlet är rollatorn.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att samla in statistik om förskrivna hjälpmedel i Sverige. Det är första gången det samlas in information om hjälpmedel. Syftet med uppdraget är att kontinuerligt samla in data och publicera statisk för en långsiktig uppföljning. Data kommer från hjälpmedelscentraler, syncentraler, hörcentraler och ortopedtekniska avdelningar runt om i Sverige.

– Hjälpmedel kan förbättra livskvaliteten för personer med funktionsnedsättning på många sätt. Genom den här datainsamlingen får vi en bild av volymer och köns- och åldersfördelning för ett antal vanliga hjälpmedel, säger Almir Cehajic, enhetschef på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.