Närbild på ben och fötter med en krycka
"Ibland erbjuds endast avlastning av hemtjänsten eller så läggs människor i arbetsför ålder på ett äldreboende för avlastning." Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro

"Slumpmässigt" vilken rehabilitering man får efter en stroke

Trots att miljarder läggs på att rädda de cirka 28 000 patienter som årligen får en stroke i Sverige så blir det inte mycket pengar över till rehabilitering.

Det är stor skillnad i landet och Västra Götalandsregionen i hur mycket som alls satsas på att förbättra och bibehålla patientens rörlighet, tal eller tanke- och planeringsförmåga.

Det är svårt att få en överblick över vilken rehabilitering som finns och den är inte heller samordnad mellan sjukhusen, vårdcentralerna, äldreboendena eller andra aktörer.

– Om man satsar väldigt mycket på att rädda någon så handlar det också om att det liv man räddar ska vara värt att leva, säger överläkaren och professorn i rehabiliteringsmedicin vid Göteborgs universitet, Katharina Stibrant Sunnerhagen.