Stetoskop och anteckningar

Sjukskrivning är inte enbart en försäkringsfråga

En aspekt som sällan eller aldrig diskuteras är att sjukskrivningen faktiskt också är en sjukvårdande åtgärd. En ordination av läkaren i arbetet för att förbättra patientens hälsotillstånd och helst återföra hen till hälsa och arbetsförhet. Därför borde läkarens intygande tillmätas en mycket större betydelse än att ses som uteslutande en försäkringsmässig fråga, skriver Lars Jacobsson professor och överläkare på Norrlands universitetssjukhus i en debattartikel i Läkartidningen.

Neuro delar Lars Jacobsson aspekter i debattartikeln ”Sjukskrivning är inte enbart en försäkringsfråga”. Vidare anser Neuro att det är problematiskt när Försäkringskassans FMR (försäkringsmedicinsk rådgivare) ifrågasätter underlag och intyg, som väl beskriver individens arbetsförmåga. I praktiken kan det röra sig om intyg från neurolog (specialist) med mångårig kännedom om både individ och diagnos. Särskilt tydligt blir detta när en individ har begränsningar som inte tydligt går att ”objektivt mäta”, framför allt vid fatigue (mental trötthet), utan samtidiga fysiska begränsningar.

Inom gruppen rättsombud på Neuro finns en samstämmighet om att ifrågasättandet av adekvata intyg från specialister har ökat och att ”klimatet” har hårdnat. Som Lars Jacobsson betonar så måste individens arbetsförmåga bedömas utifrån medicinsk bedömning och inte enbart en försäkringsteknisk fråga! Lise Lidbäck förbundsordförande Neuro.