Rehabträning med pilatesboll. Foto.
"Tyvärr förstärks problematiken av att 46 procent uppger att de själva har efterfrågat mindre rehabilitering – av rädsla för att smittas eller för att bromsa smittspridningen." Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

”Sämre rehabilitering för sju av tio under pandemin”

Sju av tio patienter med långvariga folksjukdomar har fått mindre rehabilitering under coronapandemin. Varannan uppger att deras hälsa har försämrats. Regeringen behöver ta ett samlat grepp om rehabiliteringsskulden, skriver Stefan Jutterdal, förbundsordförande för Fysioterapeuterna, på Dagens Samhälle.

Utebliven eller bristfällig rehabilitering ökar det framtida vårdbehovet och gör det svårare att komma tillbaka i arbete. Det finns alltså goda samhällsekonomiska skäl att satsa på rehabilitering. Men när behoven är stora och resurserna knappa är det enkelt för både beslutsfattare och yrkesutövare att prioritera det akuta före det långsiktiga.

Till grund för debattartikeln ligger en enkätundersökning bland medlemmar i Neuro, Nätverket mot Cancer, Riksförbundet Hjärt-Lung, Unga Reumatiker samt Pensionärernas riksorganisation.