Vita schackpjäser och en brun pjäs. Foto.
Analyschefen på Lif är positiv till granskningen, och till att Riksrevisionen lyfter problemet med att patienter inte får tillgång till läkemedel som är medicinskt effektiva. Foto: Pixabay.

Riksrevisionen: Ny modell behövs för särläkemedel

Det måste bli lättare för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, att subventionera vissa dyra men effektiva läkemedel mot svåra sjukdomar, slår Riksrevisionen fast i en ny granskning. Som det är idag riskerar patienter att nekas en ny läkemedelsbehandling trots att den har god effekt.

Den svenska beslutsmodellen för vilka läkemedel som ska ingå i läkemedelsförmånen gör det svårt för nya läkemedel att omfattas av systemet. Det gäller särskilt läkemedel för sällsynta, kroniska sjukdomar, som ofta har ett högt pris och ibland en osäker behandlingseffekt.

– I värsta fall leder det till att patienter nekas en ny läkemedelsbehandling, trots att behandlingseffekten är god, säger Ulf Andersson, projektledare för granskningen, i ett pressmeddelande.

Enligt Riksrevisionen behövs det nya bestämmelser som gör det möjligt att lyfta in dessa läkemedel i förmånerna så att de kan komma till användning inom hälso- och sjukvården. TLV behöver också bli tydligare om hur man bedömer sjukdomars svårighetsgrad när besluten om subvention fattas, betonar Riksrevisionen.