En kvinna i närbild med ett folkvimmel i bakgrunden. Foto.
Palliativregistret har funnits sedan 2005 och ungefär en miljon människor har registrerats. Sverige är det enda land i världen som driver den här typen av register. Foto: Alfred Skogberg.

Registret som förbättrar den palliativa vården

När en patient har en livshotande sjukdom har denne rätt till palliativ vård. Men hur bra fungerar den? Det vet Svenska palliativregistret; ett register som bara finns i Sverige och som ger svar på det mesta om den palliativa vården.

Efter att någon dött inom den palliativa vården fylls ett frågeformulär i. Detta så att vi får svar på hur väl den fungerat. På så sätt kan vården förbättras för framtida patienter.

Registret är kostnadsfritt att använda. På Svenska palliativregistrets webbsida berättas bland annat om goda exempel på hur vården använt registret.
Maria Andersson arbetar som registerhållare för Svenska palliativregistret. Hon berättar att vårdpersonal, efter ett dödsfall, fyller i ett frågeformulär med ungefär 25 frågor. Formuläret visar allt från brytpunktssamtal (när all botande och bromsande behandling avslutas och vården övergår till palliativ vård), munvård, smärtskattning, om personen avled ensam eller med närstående, till hur personalen uppskattat olika symtom hos patienten.

- Det gör att vi får en bättre överblick på patientens sista vecka, säger Maria Andersson.

Sverige – enda land i världen med ett palliativt register

Palliativregistret har funnits sedan 2005 och ungefär en miljon människor har registrerats. Sverige är det enda land i världen som driver den här typen av register. Patienten registreras oavsett om hen behandlas i hemmet eller på sjukhus.

- Vi har börjat skicka ut enkäter till anhöriga som de besvarar efter deras närståendes dödsfall. Detta eftersom all typ av palliativ vård, oavsett var patienten mottagit den, kan förbättras på något vis.

Mer utbildning behövs

Den palliativa vård som är överlägset bäst är den specialiserade palliativa vården. Men för att få en jämnare nivå anser Maria Andersson att det behövs mer kunskap och utbildning.

- Ett konsult-team som informerar, utbildar och stödjer de som inte dagligen arbetar med palliativ vård är ett sätt att förbättra vården, säger Maria Andersson.