Porträttbild på Camilla. Foto.
Arbetsterapeuten Camilla Wedenby träffar dagligen människor i livets slutskede. Foto: Alfred Skogberg.

När livet snart är över

, Alfred Skogberg

För många är palliativ vård något läskigt. Det handlar trots allt om att ta hand om personer som vet att de snart ska dö. Men inom den palliativa vården arbetar många med att vårda, stötta och samtala med någon som kanske har svårt att acceptera att livet snart är slut. Möt arbetsterapeuten Camilla Wedenby som dagligdags träffar människor i livets slutskede.

- Palliativ vård är mer än bara omvårdnad. Det handlar om hur man vårdar någon och varför. Det finns ett syfte och en tanke bakom det man gör. Bemötandet är avgörande.

Det säger Camilla Wedenby, legitimerad arbetsterapeut på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. I hennes jobb ingår att regelbundet träffa personer som vet att de snart ska dö.

Luskar om framtiden

När hon träffar en ny patient försöker hon ta reda på var denne befinner sig mentalt. Och om hen är mottaglig för att dela med sig av hur tankarna går.

- Jag försöker luska i hur de tänker. Hur ser de sig själva och hur ser de på sin aktivitetsnivå? Vad tänker de om framtiden? Pratar de om hoppet att bli frisk eller att det bara blir sämre? Det frågar jag för att ta reda på vad vi ska jobba med, och för att förstå vad de själva tycker är meningsfullt.

Därefter anpassas miljön. Mycket handlar om att hjälpa till med att bibehålla de funktioner patienten har, och även kompensera med hjälpmedel och träning. Det viktigaste är att ta reda på hur patienterna ser på sin situation.

- Någon kanske har svårt att ta på sig strumporna men är nöjd med att någon annan gör det eller väljer att gå barfota. Då kanske inte vi måste lägga fokus på att träna just den aktiviteten. Patienten har ju löst problemet. Men hen kanske behöver hjälp med annat. Då kan vi fokusera på det i stället.

Stort team som stöttar

När någon kommer till den palliativa vården är det ett helt team som stöttar. Teamet, närstående, kommunikation och samtal kring existentiella frågor är viktiga delar i livets slutskede.

- Täcker du in hela patientens situation blir de flesta mer än nöjda. Du fokuserar inte bara på om patienten har en bruten arm. För det kanske inte är det största problemet, utan det kan vara vem som ska ta hand om patientens hund.

Många patienter och familjer är ledsna och det kan vara svårt, säger Camilla Wedenby. När någon befinner sig i palliativt skede men inte riktigt kan ta det till sig blir det kontraproduktivt att försöka hjälpa. Personen är inte mottaglig.

- Det kan vara frustrerande för jag vet att jag skulle kunna göra jättemycket. Men vill personen inte ta emot hjälpen då får man vänta in.

Många goa människor

Camilla Wedenby säger att något av det bästa med att arbeta inom den palliativa vården är den skillnad vårdpersonal kan göra.

- Och mötena med många goa människor. Åtskilliga uttrycker det väldigt fint. Att de har blivit hjälpta av mig. Det blir många leenden och kramar, säger Camilla Wedenby.