Två personer bakifrån som går på en isig väg och håller varandra i händerna. Foto.
Enkäten vänder sig till dig som är anhöriga och är 18 år och äldre.

Enkät till dig som är anhörig

Nationellt kompetenscentrum anhöriga - Nka gör en kartläggning av hur covid-19-pandemin har påverkat anhöriga. De ser gärna att den som ger vård, hjälp eller stöd till en närstående svarar på deras enkät. Genom att göra det hjälper du Nka i arbetet med att belysa anhörigas situation.


Enkäten vänder sig till dig som är anhörig och är 18 år och äldre, för att undersöka konsekvenserna av covid-19 pandemin. Enkäten ingår som en del i ett regeringsuppdrag till Nationellt kompetenscentrum anhöriga angående "Anhöriga och covid-19 pandemin".

Enkäten är framtagen i samverkan med ett forskningsinstitut i Italien och Eurocarers (en organisation med 70 forskningscentra och anhörigorganisationer i Europa).

Enkäten går ut till åtta länder i EU. Syftet är att belysa konsekvenserna av covid-19 pandemin för anhöriga och att kunna ge förslag till omedelbara och långsiktiga åtgärder för att minska konsekvenserna av covid-19 pandemin.