Armträning efter stroke går lika bra utan robot

Tidningen Fysioterapi skriver om ny forskning: Robotassisterad träning ger inte strokepatienter bättre armfunktion än vanlig rehabilitering, enligt en studie publicerad i tidskriften Lancet.

I den aktuella studien ingick 770 patienter. De var över 18 år och hade haft en enda stroke som inträffat mellan en vecka och fem år innan studien inleddes. En tredjedel fick träna med en gymrobot med moduler för axel/armbåge, handled samt hand. En tredjedel fick träna med fysioterapeut med inriktning på funktionella rörelser som patienten själv valde. Båda grupperna tränade tre 45-minuterspass i veckan i tolv veckor. Resten var kontrollgrupp och fick sedvanlig vård.

Stöd forskningen om stroke

Din gåva gör skillnad.

Ge en gåva