Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuro är försiktigt optimistisk till hur frågan om förebyggande sjukpeng "smittskyddspenning" nu framskrider. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuro

"Äntligen förslag på gång med förebyggande sjukpeng för riskgrupper"

Regeringen föreslår nu att personer i de utpekade riskgrupperna som måste vara hemma för att inte smittas av coronaviruset, men som inte kan jobba hemifrån, ska få ersättning.
"Vi gläds åt att Regeringen äntligen är beredda att lägga ett förslag på förebyggande sjukpeng", säger Lise Lidbäck förbundsordförande Neuro.

Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck tycker alltså att regeringsfrågan om förebyggande sjukpeng "smittskyddspeng", nu hanteras åt ett positivt håll för en hel del av förbundet Neuros medlemmar. De som kan bedömas ingå i riskgrupper och drabbas extra hårt om de blir smittade av Coronavirus och bli sjuka i Covid-19.

- Om regeringsförslaget går igenom, så kommer att att vara möjligt att göra en ansökan från Försäkringskassan för den som tillhör någon av Socialstyrelsens definierade riskgrupper. Enligt förslaget så skall det gälla från 1 juli 2020, erfar Lise Lidbäck och fortsätter:

- När det gäller våra neurologiska diagnoser i förbundet Neuro har det ju varit oklart i skrivningarna. Efter att vi bett om ett förtydligande från Socialstyrelsen landade man i beskrivningen: "En neurologisk eller neuromuskulär sjukdom med påverkad funktionsnivå, exempelvis MS, Parkinson och ALS".

- Det kommer sannolikt att krävas läkarintyg för att få rätt till förebyggande sjukpeng och då är det ansvarig läkare som gör bedömningen om vad som gäller i det enskilda fallet. I socialstyrelsens rapport nämns exempelvis svårigheter att hantera slem i luftvägarna som en riskfaktor vid neurologisk diagnos, refererar Neuros förbundsordförande och lägger till:

- Vi inväntar fortfarande förslag på vad som skall gälla för de närstående/anhöriga, som har behov av att isolera sig för att skydda en allvarligt sjuk person i riskgrupp. Vi fortsätter att bevaka och arbeta för den frågan, understryker Lise Lidbäck, förbundsordförande i Neuro.