Bild från vitalis E-hälsomässa 2018 med budskap om att e-hälsa måste bli handling och inte bara ord
Neuro uppmanar regering och landsting att skyndsamt komma igång med arbetet att rusta alla medborgare att bli e-patienter på lika villkor. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuro

Låsningar för vårdens digitalisering - vi måste bli e-patienter på lika villkor!

, Lise Lidbäck

- Neuro uppmanar regering och landsting att redan idag starta arbetet med att rusta alla medborgare att bli e-patienter på lika villkor, säger Lise Lidbäck, förbundsordförande för Neuro och fortsätter:

- Neuro vill gärna bidra med kompetens till såväl politik som profession genom patientföreträdares medverkan i hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser!

I en debattartikel i SvD skriver bland andra ordförande för Sveriges läkarförbund, Heidi Stensmyren, om att det saknas en gemensam digital standard för digitaliseringen av sjukvården. Den bristen utgör en låsning för digitaliseringen. Neuro ser tyvärr att det även finns andra låsningar för digitaliseringen av vården.

Artikelförfattarna föreslår att nästa regering inrättar ett ”digitalt landsting” i form av en digital vårdplattform som fungerar över hela landet och för alla medborgare.

- Neuro föreslår att regering och landsting redan idag även startar arbetet med att rusta alla medborgare att bli e-patienter på lika villkor, säger Lise Lidbäck, förbundsordförande för Neuro.  

I Sverige finns en nationell e-hälsovision som innebär att vi till år 2025 ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att uppnå god och jämlik hälsa samt välfärd. Därigenom kommer också individernas egna resurser att stärkas så att ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet uppnås. Men om en e-hälsovision inte inkluderar även en e-patient riskerar grupper av människor att hindras vara delaktiga.

I 2018 års Neurorapport om e-hälsa ser vi att det finns en stor nyfikenhet på e-hälsa, men att behovet av riktad utbildning är omfattande. De undersökningar som Neurorapporten bygger på visar att patienterna behöver kunskapsrustas för e-hälsa. Rapporten visar att e-hälsa inte kommer alla till del, av flera orsaker. Det krävs insatser på många områden om e-hälsovisionen ska bli verklighet. Förutom utbildningsinsatser är även infrastrukturen, tillgång till teknisk utrustning och utbudet av e-hälsa viktiga faktorer. Bredband och tillgång till digitala tjänster inom hälso- och sjukvården är ojämnt uppbyggt över landet, vilket leder till att alla inte har samma möjligheter. Den vision för e-patient som Neuro förespråkar kan motverka ett utökat kunskapsglapp och överbrygga den klyfta som finns och riskerar att vidgas mellan människor som har olika kunskap och möjlighet att använda Internet beroende på var i landet man bor.

För en bättre sjukvård som kan möta framtidens behov och även minska skillnaderna mellan land och stad, kan vi inte blunda för de olika förutsättningar som Sveriges medborgare har, inte bara med hänsyn till hälsotillstånd, utan även utifrån bostadsadress.

Dessutom vill vi slå ett slag för patientföreträdares medverkan i hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser. Neuro vill gärna bidra med sin kompetens till såväl politik som profession. Om målet är en individanpassad och personcentrerad måste patientföreträdare ha en självklar roll.

Lise Lidbäck
Förbundsordförande Neuro

Gå med i Neuro

För bara 30 kronor i månaden får du tillgång till råd, stöd och nätverk.

Jag vill gå med idag!

Vill du veta mer?

Nyhetsbrevet kommer en gång i månaden och innehåller nyheter från vår verksamhet och information om aktuell forskning inom neurologi.

Ja, tack!

Neuro finns i hela landet

I samband med beskedet om en neurologisk diagnos eller skada tar livet ofta en ny vändning. Massor av frågor behöver få svar och en ny livssituation kan behöva hanteras. Att då få kontakt med personer som har egna, liknande erfarenheter kan för många vara särskilt givande och utvecklande.

Hitta din förening

Stöd oss

Din gåva gör att vi kan fortsätta kämpa för ett samhälle där alla har samma möjligheter och rättigheter.

Ge en gåva idag!