Lise Lidbäck med en girlang i rött. Fotokollage.
Foto: Alfred Skogberg/Neuro.

God jul och gott nytt år!

Julen står för dörren och ett händelserikt år närmar sig sitt slut: Jag vill sända dig mitt allra varmaste tack för det förtroende du visat med ditt medlemskap, och önska Dig en riktigt God jul och Gott nytt år med några guldkorn från Neuros verksamhet.

Tack vare dig som är medlem

Tack vare ditt stöd som medlem har Neuro kunnat göra verklig skillnad under pandemin: Tack vare det stödet kunde Neuros röst bli stark och få regeringen att införa smittskyddspenning, och efter påstötningar se till att utbetalningar gjordes.

Neuro tryckte även på så att myndigheter korrigerade information som gällde riskgrupper.

Genom enkätsvar från er medlemmar, kunde vi göra en rapport om Coronapandemins effekter för en av samhällets mest utsatta högriskgrupper – vi som lever med neurologisk diagnos och närstående. I rapporten presenterade vi era vittnesmål: om att livet ställdes på ända, att rehabilitering sköts upp eller helt ställdes in, och om oåterkalleliga komplikationer.

Viktigt bidrag till Coronakommissionen

Rapporten lämnade vi över till Coronakommissionen som har i uppdrag att utvärdera hur regeringen, myndigheterna, regionerna och kommunerna agerat under pandemin.

Ett stort varmt tack. Tillsammans kan vi göra skillnad!

God Jul och Gott Nytt År!

Lise Lidbäck, Neuros förbundsordförande