Maria Lillieroth i helfigur i sin rullstol. Foto.
En medlem, som fick gå ända upp till högsta instans, fick slutligen igenom rätten till parkeringstillstånd, och en annan medlem lyckades återupprätta ett beslut om omvårdnadsbidrag. Foto: Alfred Skogberg/Neuro.

Maria Lillieroth om juridiska råden till medlemmarna 2021

Hej Maria Lillieroth, du är våra medlemmars juridiska rådgivare! Hur har 2021 sett ut?

- Under året har den juridiska rådgivningen kunnat stötta hundratals medlemmar så att de fått svar och kommit vidare i sina kontakter med myndigheter och domstolar. Vi gläds åt positiva besked såsom att en medlem, som fick gå ända upp till högsta instans, slutligen fick igenom rätten till parkeringstillstånd, och en annan medlem lyckades återupprätta ett beslut om omvårdnadsbidrag. Även när medlemmarna möter på svårigheter och avslag finns vi där och ger stöd, säger Maria och fortsätter:

- Via representation i Försäkringskassans funktionshinderråd, samråd med IVO, Inspektionen för vård och omsorg, och i nätverk och samarbete med organisationer som Funktionsrätt, har Neuro också kunnat stärka våra medlemmars röst och visa på vilka frågor som är viktiga att hantera och prioritera.

Ser fram emot dina juridikfrågor även nästa år

- Den juridiska rådgivningen har också kunnat nå ut till våra medlemmar genom föreläsningar om bland annat företrädarskap och personlig assistans. Den juridiska rådgivningen finns till för dig som är medlem i Neuro och vi ser fram emot att ta emot dina frågeställningar under kommande år, säger Maria.