Bidra till Neurorapporten 2022 genom att svara på vår enkät

För många av Neuros medlemmar är hjälpmedel en förutsättning för att kunna delta i samhällslivet. Tyvärr är tillgången till hjälpmedel ojämlik över landet och situationen håller på att försämras ytterligare då allt fler kommuner och regioner väljer att införa nya hjälpmedelsavgifter.

I årets Neurorapport vill vi därför kartlägga hur tillgången till hjälpmedel ser ut på olika håll i landet. Och din röst behövs för bättre tillgång till hjälpmedel!

Dina svar är viktiga för att ge oss kunskap om din och andra medlemmars situation. Tack vare den kunskapen kan vi tillsammans arbeta för att påverka och förbättra tillgången till hjälpmedel.

Det är redan många som har svarat på enkäten men vi behöver ännu fler svar för att kunna ta fram regionala analyser som kan sedan användas i Neuros påverkansarbete på regional och lokal nivå.

Svara gärna även om du inte använder hjälpmedel

Enkäten vänder sig till alla som är medlemmar i Neuro. Vi är intresserade av dina svar oavsett om du använder hjälpmedel eller inte.

Dina svar behandlas anonymt. Sista svarsdag är den 6 mars 2022.

Att svara är enkelt

Du kan också skanna QR-koden för att komma till enkäten. Det går även bra att ta pauser när man svarar på enkäten. Dina svar kommer att sparas automatiskt så länge du har sidan med enkäten öppen.

Har du frågor om enkäten eller Neurorapporten?

 • Fanette Caudron

  Fanette Caudron

  Utredare / Intressepolitiskt ansvarig Jag ansvarar för den årliga Neurorapporten och Neuroförbundets övriga rapporter samt författar förbundets remissvar. Kontakta mig om du vill få mer information om Neurorapporten eller andra faktaunderlag.

  Jag ansvarar även för Neuroförbundets forskningsbidrag.

  Dold talang: Spelar klassisk gitarr sedan flera år tillbaka.
  Tel: 076-001 70 12

Din röst gör skillnad! Tack för att du deltar!

QR-kod på svart botten.
Använd QR-koden för att komma till enkäten.