Zebrafisken kan läka ryggmärgsskador

Forskare vid University of Edinburgh har i fiskar med ryggmärgsskador identifierat viktiga molekyler som triggar skadade nervtrådar att återskapa sig själva.

Resultaten kan bana väg för behandlingar som hjälper till att återskapa viktiga kopplingar mellan hjärnan och musklerna i kroppen som förloras efter ryggmärgsskada.

För människor och andra däggdjur är skador på ryggmärgen idag permanent och leder till irreversibel förlamning. Zebrafisken har den anmärkningsvärda förmågan att återfå full rörelse inom fyra veckor efter skada på ryggmärgen.

Forskarna vid University of Edinburgh har identifierat en nyckelmekanism som hjälper nervanslutningarna att återskapas. De fann att efter en skada ansluter sårläkande celler, som kallas fibroblaster, in i ytan för skadan.

Forskarnas nästa steg bli att ta reda på om utlösande signaler hos andra djur kan hjälpa dem att reparera nervkopplingar som skadats vid ryggmärgsskador.