Ett barn som står bredbent och böjer ner huvudet mellan knäna. Foto.
"Angående den fysiska hälsan var föräldrarna en viktig faktor, då deras oro över barnet resulterade i restriktioner av fysisk aktivitet." Foto: Pixabay.

Faktorer som påverkar den upplevda livskvaliteten hos barn med epilepsi – en litteraturbaserad studie

Epilepsi är en neurologisk diagnos där många insjuknar redan som barn. Livskvaliteten hos barn med epilepsi påverkas på olika sätt och det är viktigt för till exempel sjuksköterskor att förstå barnens perspektiv på sin sjukdom och vilka faktorer som har en inverkan på livskvaliteten.

Slutsats enligt uppsatsen: Många faktorer påverkade livskvaliteten hos barn med epilepsi som till exempel rädsla för anfall vid fysisk aktivitet, överbeskyddande föräldrar, fysisk aktivitet samt trötthet. Dessutom påverkade även huruvida de kan kommunicera med och få stöttning från familj och vänner, samt andras kunskaper och attityder gentemot personer med epilepsi och mot sjukdomstillståndet i sig.

Författare: Kempendorf, Christine och Muvunyi, Jessica - Göteborgs universitet.