Säker form av östrogen hjälper ms-patienter att undvika skov

Graviditetshormonet östrogen tillsammans med konventionella mediciner gav ms-patienter med skov färre återfall i en fas II randomiserad, placebokontrollerad studie. Detta har publicerats i Lancet Neurology

Det har länge varit känt att kvinnor under andra halvan av graviditeten, har färre skov. Anledningen har hittills varit oklar, men det är under denna period som moderkakan producerar östrogen och ökar hormonnivåerna i blodet. Detta skydd under graviditet förekommer inte bara vid ms, utan även i andra autoimmuna sjukdomar, som psoriasis och reumatoid artrit.

Hypotesen för denna senaste studie var att ge ökad östrogen i blodet, då det verkar spela en viktig roll för immunsystemet. Forskarna menar att det positiva med östrogen är att det tas i tablettform, och att det inte är ett nytt läkemedel. Användningen av östrogen har årtionden av säkerhet bakom sig. Dessa resultat kommer förhoppningsvis att bana väg för orala och säkra behandlingar som är mer lättillgängliga, eftersom östrogen är enkelt och naturligt förekommande.

I labbet kunde forskningsteamet påvisa att östrogen minskar förmågan hos immunceller att attackera hjärnan. Samtidigt görs hjärnceller mer motståndskraftiga. Det visade sig att östrogenbehandling förbättrade både kognition och förhindrade atrofi av hjärnan.

Det har genomförts två studier kring östrogenbehandling - som båda visar på positiva resultat - men det krävs en fas III-studie nu. Detta är nödvändigt för att få ett FDA-godkännande av östrogen vid ms. Forskare i USA söker nu stöd för fortsatt forskningsarbete.

Källor: http://www.medicalnewstoday.com/releases/303373.php

https://www.sciencenews.org/article/pregnancy-hormone-could-keep-multiple-sclerosis-bay