Blodprovsrör
NfL-bestämning i blod är enklare än i ryggmärgsvätska. Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro

Protein användbart som sjukdomsmarkör för multipel skleros

Irene Håkansson, överläkare vid neurologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping, har i sin avhandling studerat markörer för sjukdomsaktivitet vid multipel skleros (ms). Hon ser att höga nivåer av ett protein som frisätts från skadade nervceller till ryggvätska kan förvarna om ett mer aggressivt sjukdomsförlopp.

Att kunna påvisa och följa sjukdomsaktivitet vid ms är avgörande för att kunna ge optimerad och individanpassad behandling. I sin doktorsavhandling har Irene Håkansson studerat ett stort antal markörer för sjukdomsaktivitet hos patienter med misstänkt ms och nyligen diagnostiserad skovvis förlöpande ms, som är den vanligaste sjukdomsformen. Markörerna är proteiner som mäts i blodprov eller i ryggvätska. Patienterna har följts noggrant under fyra år och genomgått upprepade undersökningar i form av bland annat magnetkameraavbildning av hjärnan och ryggvätskeprovtagning.

Hjälp att välja ms-behandling

Neurofilament light chain (NfL) är ett protein som frisätts från skadade nervceller till ryggvätska, bland annat vid ms. Med ny känslig teknik kan små mängder NfL även påvisas i blod vid nervcellsskada. Resultaten visar att höga NfL-nivåer vid diagnostillfället kan förvarna om ett mer aggressivt sjukdomsförlopp, vilket kan vara till hjälp vid val av behandlingsstrategi. Vid behandling med ms-läkemedel skulle ett delmål kunna vara att sänka proteinet till normala nivåer.

Stöd forskningen om MS

Din gåva gör skillnad.

Ge en gåva