Fotomontage av pc och pengar.
TLV har i beslutet vägt in sjukdomens svårighetsgrad, antalet patienter och behovet av nya behandlingar vid Duchennes muskeldystrofi.

Läkemedel mot Duchennes muskeldystrofi subventioneras

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att läkemedlet mot Duchennes muskeldystrofi ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention till patienter med som har bibehållen gångförmåga.

Beslutet att subventionera läkemedlet Translarna är tidsbegränsat och gäller från och med den 1 maj 2019 till och med den 30 juni 2022. 

Subventionen är tidsbegränsad och förenad med uppföljningsvillkor. Detta innebär att en ny utvärdering av effekten av läkemedlet ska kunna göras utifrån pågående studier. Tidsbegränsningen är också till för att utvärdera om den begränsade subventionen följs. 

Stöd oss

Din gåva gör att vi kan fortsätta kämpa för ett samhälle där alla har samma möjligheter och rättigheter.

Ge en gåva idag!

Gå med i Neuro

För bara 30 kronor i månaden får du tillgång till råd, stöd och nätverk.

Jag vill gå med idag!