Information om rättigheter

Föreläsning hos Neuro Roslagen 7 oktober. Vilka lagar har jag nytta av om jag eller en familjemedlem lever med neurologisk funktionsnedsättning? Hur ansöker jag? Om jag inte är nöjd med ett beslut, vad gör jag?

Magnus Andersson, koordinator för Neuroförbundets juridiska rådgivning, informerar om olika lagar som berör personer med funktionsnedsättning. Lagar som kommer att beröras är bland annat LSS, socialtjänstlagen, handikappersättning, bostadsanpassning och färdtjänst. Magnus ger även tips angående överklagande av beslut kring dessa lagar.

Söndag 7 oktober kl 13-16

  • Fika kl. 14:30
  • Plats: Träffpunkten, Allévägen 10 i Vallentuna
  • Anmälan: Till Rogardt Wikström roslagen@neuro.se eller telefon/sms 0737-129975
  • Sista anmälningsdag är 4 oktober
  • Medlemmar i Neuroförbundet - fritt inträde
  • Övriga 50 kr