Föreläsning om ms i Jönköping

Multipel skleros - Nu och i framtiden. Deltar gör Anna Eklund, överläkare och neurolog vid Neuromottagningen,
Länssjukhuset Ryhov. Föreläser gör även Jeanette Lilja från Neuro Ung med MS. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till både Anna och till Jeanette.