Akvarellkurs fortsättning 2021

Under hösten 2020 startade Neuro Jönköpings län en akvarellkurs för nybörjare
digitalt via Zoom. Ett 20-tal deltagare har målat tillsammans i hela Sverige genom
våra respektive datorer från Malmö till Umeå och från Trollhättan till Oskarshamn.