En person som vilar framför sin datorskärm. Foto.
Många läkare har bristande kunskap om både klinik, diagnostik och behandling av fibromyalgi och stressrelaterat utmattningssyndrom. Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

Översiktsartikel i Läkartidningen om långvarig trötthet

Långvarig trötthet och värk (ME/CFS och fibromyalgi) drabbar ett par procent av den vuxna befolkningen. Trots aktuell SBU-rapport är kunskapsläget bland läkare mycket bristfälligt enligt artikelförfattarna.

Artikeln, som vänder sig till läkare, vill uppdatera kunskapsläget om vilken betydelse inflammation kan ha för att förstå och skilja mellan de olika trötthetstillstånden ME/CSF (myalgisk encefalomyelit och kroniskt trötthetssyndrom), fibromyalgi (generaliserat smärtsyndrom) och stressrelaterat utmattningssyndrom.