Äldre remissvar

 • Synpunkter angående Förslag till föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade – TSF 2013-161
 • Neuroförbundet: Synpunkter på Fritt val av hjälpmedel
 • Synpunkter på Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m. m. Rapport 2014:38
 • Helhetsgrepp kring användbara transporter och förflyttning krävs. Hämtar data från: Helhetsgrepp kring användbara transporter och f... [30861]
 • Neuroförbundets synpunkter på: Förslag till föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade – TSF 2013-161
 • Neuroförbundets remissvar: Fi2015/810 – Promemorian Slopad skattereduktion för gåvor
 • Synpunkter på Ett reformerat bilstöd, Ds 2015:9
 • Förstudie om lagstiftning för särskilda persontransporter – synpunkter
 • Yttrande över Läkemedel för särskilda behov,
 • Synpunkter på Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) och vissa andra frågor rörande parkeringstillstånd för personer med funktionshinder
 • Synpunkter med anledning av Boverkets snabbremiss om byggregler
 • Synpunkter på ändring av Boverkets byggregler
 • Yttrande över Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet
 • Regeringen ignorerar FN-konvention (20121015)(nhr.se)
 • Remissvar SOU 2011:77 Hjälpmedel - ökad delaktighet och valfrihet
 • Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) "Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning"
 • Postnumret får inte styra tillgången till hjälpmedel!
 • Bortom fagert tal