Foto: Pixabay.

Så här arbetar Neuroförbundet med sociala medier

På Neuroförbundet använder vi sociala medier för att ge våra medlemmar och andra intresserade information, stöd och framtidstro. Detta gör vi genom att använda de olika kanaler som sociala medier erbjuder och kan på så sätt nå våra målgrupper på ett mer effektivt sätt. Vi öppnar upp kommunikationen, vilket innebär att vi kommunicerar mer aktivt med våra medlemmar och kan därmed uppmärksamma olika skeenden inom neurologin.

Roller och ansvar

Neuroförbundets kommunikationsgrupp på riksförbundet har det övergripande ansvaret för kommunikationen på riksförbundets sociala medier. Det innebär att varje inlägg som ska användas på sociala medier både godkänts och redigerats av riksförbundets kommunikationsgrupp.

Den som publicerar på sociala medier agerar i förbundets namn och har ansvar för att hantera mediet på ett ansvarsfullt sätt enligt förbundets riktlinjer och stadgar.

OBS! Våra olika föreningar ansvarar själva för sina egna sociala medier och det är inte riksförbundets ansvar att ändra eller publicera där.

Var finns vi

Neuroförbundets riksförbund finns både på Facebook, Instagram, Youtube och Linkedin. Kommunikationsgruppen ansvarar för att respektive inlägg publiceras på rätt ställe.

Språk och grafisk utformning

Neuroförbundet skriver klart och tydligt med målet att texterna ska kunna förstås av alla som läser oavsett situation. Intervjuer försöker vi alltid göra ett personligt tag på där vi riktar oss till hjärtat och en känsla hos läsaren.

Neuroförbundet följer den grafiska profilen i alla våra aktiviteter inom sociala medier. Det innebär bland annat att loggan kan vara synlig och presenteras i vissa inlägg. Samtidigt ska färgerna som Neuroförbundet tagit fram användas om det är redigerade och grafiska motiv med i inlägget.

Hur hanterar vi sociala medier

Kanalerna inom sociala medier hanteras precis som våra andra kommunikationskanaler. Våra inlägg som handlar om olika diagnoser, mål och diskussion-möjligheter avgör kanalen. Sociala medier är optimerade för tvåvägskommunikation med information och möte med läsare. Något som kan jämföras med vår hemsida som mer har fokus på en envägskommunikation där Neuroförbundet lägger ut allt från nyheter till olika beslut.

Frågor och kommentarer som publiceras på riksförbundets sociala medier hanteras av kommunikationsgruppen. Kommunikationsgruppen har rätt att ta bort kommentarer, synpunkter eller svar som är oetiska och som bryter mot våra stadgar. Inlägg som innehåller rasistiska, antisemitistiska, hot- och hat-kommentarer kommer att raderas från sociala medier. Detta gäller även obefogad reklam och andra kommentarer som handlar om försäljning.

Föreningarnas sociala medier

Neuroförbundet välkomnar nyheter, aktiviteter och annat från de lokala föreningarna. Vi uppmanar alltid till samspel och gemenskap, därmed är vi på Neuroförbundet alltid glada över att få in information vi kan dela med oss av.

Varje lokal förening ansvarar själva för sina sociala medier och moderering av inlägg. Däremot ska de lokala föreningarna följa riksförbundets grafiska profil.

GDPR

Sociala medier följer GDPR och vi på Neuroförbundet ser alltid till att dela inlägg som är godkända mot lagstiftningen. Kändisar så som politiker eller liknande där det finns ett klart budskap att bilderna får användas i journalistiskt syfte kan man använda utan GDPR godkännande från den personen.

Däremot ska bilder tagna på privatpersoner ha godkännande av personen som är med om denne kan identifieras.

GDPR formulär går att hitta på vår hemsida om det behövs. 

Bilder på sociala medier

Bilder hämtade från internet får normalt inte användas kommersiellt vilket innefattar sociala medier. Detta innebär att man INTE får ta en bild från Google eller TT och publicera på sin egen kanal. Däremot finns det hemsidor som erbjuder gratisbilder och dessa får användas, men det är respektive förening som ansvarar för att se till att bilderna som används är godkända att använda enligt upphovsrättslagen.

Använder någon förening bilder som de själva inte äger eller har rätt att använda kan det bli vite och då är det föreningen själv som ansvarar för betalningen.

Har däremot föreningen en prenumeration på hemsidor med betalbilder är det okej och publicera på sociala medier, däremot ska detta då kunna redovisas om det är så att ett företag hör av sig och undrar.