Hallå där Kjerstin Kjellin, styrelseledamot i Neuro, vem är du?

- Jag är 55 år, styrelseledamot sedan 2013 och uppfattar mig själv som hjälpsam, engagerad och empatisk. Jag vill mer än vad jag hinner.

Varför är du medlem och engagerad i Neuro?

- Jag är medlem i Neuro för att utöva påverkan och visa missnöje vad gäller politiska beslut som inte hjälper människor som lever med funktionsnedsättning. Systembrister måste åtgärdas.

Vilka är de viktigaste frågorna som Neuro måste jobba med de närmaste åren?

- Organisationsöversynen som klubbades på kongressen är en jätteviktig fråga för Neuro. En annan viktig fråga är att utjämna de regionala skillnaderna för allt från tillgång till neurologer till avgifter för hjälpmedel, färdtjänst med mera. Det är också viktigt att få vår riksdag att ta huvudansvar för att bostadsorten inte ska vara avgörande för människors livskvalité.

Vad kan Neuro som organisation bli bättre på?

- Engagemangsviljan är en utmaning eftersom traditionellt föreningsarbete inte passar kommande generationer. Detsamma gäller att få det intressepolitiska arbetet att fungera på alla nivåer (kommunalt, regionalt och nationellt).

Berätta något om dig få känner till!

- När jag dör får Karolinska Institutet använda min kropp i utbildningssyfte i utbyte mot att de ordnar min begravning. Jag tycker kombinationen bidra till läkarvetenskapen och begravning fixad är perfekt, speciellt för mig som inte har några barn.