Vy in mot hamnen i Västervik
Vy in mot hamnen i Västervik

Om Neuro Västervik

Neuro Västervik är en intresseorganisation för personer med neurologiska sjukdomstillstånd och dess närstående.

Vårt verksamhetsområde omfattar kommunerna Hultsfred, Högsby, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik.

Vid 2023 års utgång var vi 129 medlemmar i föreningen.
Ju fler vi är desto större möjlighet har vi att påverka i olika frågor som berör oss, såsom tillgänglighet, rehabilitering mm.

Styrelsen

Styrelsen i Neuro Västervik, vald vid årsmötet 2024

  • Rosita Ottosson, ordförande. Mobil: 070-603 07 73, e-post: rositaottosson@hotmail.com
  • Bo Allvin, kassör
  • Anette Andersson, sekreterare
  • Karin Harrén, ledamot
  • Gunilla Granqvist, vice sekreterare
  • Britt Manfredh
  • en plats vakant

Revisor 1 år: Ingrid Berglund och Ann-Marie Andersson

Revisorssuppleant 1 år: Siv Johansson och Göran Mattsson

Valberedning: Ingrid Berglund, Ann-Marie Andersson

Styrelsemöte hålls sista måndagen i månaden kl. 10.00 i handikappcenters lokal på Hallströmsgatan.

Andra uppdrag

Rosita Ottosson, Bo Allvin och Karin Harrén är ledamöter i Neuro Kalmar regionförbund som representanter för Neuro Västervik.