Bild från havet mot Västervik
Bild från havet mot Västervik

Om Neuro Västervik

Neuro Västervik är en intresseorganisation för personer med neurologiska sjukdomstillstånd och dess närstående.

Vårt verksamhetsområde omfattar kommunerna Hultsfred, Högsby, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik.

Vid 2022 års utgång var vi 129 medlemmar i föreningen.
Ju fler vi är desto större möjlighet har vi att påverka i olika frågor som berör oss, såsom tillgänglighet, rehabilitering mm.

Styrelsen

Styrelsen i Neuro Västervik, vald vid årsmötet 2023

  • Rosita Ottosson, ordförande. Mobil: 070-603 07 73, e-post: rositaottosson@hotmail.com
  • Bo Allvin, kassör
  • Anette Andersson, sekreterare
  • Karin Harrén, ledamot
  • Gunilla Granqvist, ledamot
  • Britt Manfredh, suppleant

Revisor: Ann-Marie Andersson
Valberedning: Ingrid Berglund

Styrelsemöte hålls sista måndagen i månaden kl.14.30 i handikappcenters lokal på Hallströmsgatan.

Andra uppdrag

Rosita Ottosson, Bo Allvin och Karin Harrén är ledamöter i Neuro Kalmar län som representanter för Neuro Västervik.