Om Neuro Västervik

Här kommer vi att fylla på med information om föreningen. Styrelsen, våra uppdrag mm.

Neuro Västervik är en intresseorganisation för personer med neurologiska sjukdomstillstånd och dess närstående.

Vårt verksamhetsområde omfattar kommunerna Hultsfred, Högsby, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik.

Vid 2018 års utgång var vi 151 medlemmar i föreningen.
Ju fler vi är desto större möjlighet har vi att påverka i olika frågor som berör oss, såsom tillgänglighet, rehabilitering mm.

Styrelsen

Styrelsen i Neuro Västervik, vald vid årsmötet 2019.

  • Rosita Ottosson, ordförande. Mobil: 070-603 07 73, e-post: rositaottosson@hotmail.com
  • Marita Törnell, vice ordförande
  • Hans Tedesjö, kassör
  • Anette Andersson, sekreterare
  • Bo Allvin, vice sekreterare
  • Gunilla Granqvist, suppleant

Revisor

  • Ann-Marie Andersson

Styrelsemöte hålls sista måndagen i månaden kl.14.30 i handikappcenterns lokal på Hallströmsgatan.