Om Neuro Västervik

Neuro Västervik är en intresseorganisation för personer med neurologiska sjukdomstillstånd och dess närstående.

Vårt verksamhetsområde omfattar kommunerna Hultsfred, Högsby, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik.

Vid 2020 års utgång var vi 131 medlemmar i föreningen.
Ju fler vi är desto större möjlighet har vi att påverka i olika frågor som berör oss, såsom tillgänglighet, rehabilitering mm.

Styrelsen

Styrelsen i Neuro Västervik, vald vid årsmötet 2021.

  • Rosita Ottosson, ordförande. Mobil: 070-603 07 73, e-post: rositaottosson@hotmail.com
  • Bo Allvin, kassör
  • Anette Andersson, sekreterare
  • Britt Manfred, ledamot
  • Gunilla Granqvist, ledamot

Revisor: Ann-Marie Andersson

Styrelsemöte hålls sista måndagen i månaden kl.14.30 i handikappcenters lokal på Hallströmsgatan.

Andra uppdrag

Rosita Ottosson, Bo Allvin och Gunilla Granqvist är ledamöter i Neuro Kalmar län som representanter för Neuro Västervik.