Om Neuro Västervik

Neuro Västervik är en intresseorganisation för personer med neurologiska sjukdomstillstånd och dess närstående.

Vårt verksamhetsområde omfattar kommunerna Hultsfred, Högsby, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik.

Vid 2019 års utgång var vi 145 medlemmar i föreningen.
Ju fler vi är desto större möjlighet har vi att påverka i olika frågor som berör oss, såsom tillgänglighet, rehabilitering mm.

Styrelsen

Styrelsen i Neuro Västervik, vald vid årsmötet 2020.

  • Rosita Ottosson, ordförande. Mobil: 070-603 07 73, e-post: rositaottosson@hotmail.com
  • Marita Törnell, vice ordförande
  • Bo Allvin, kassör
  • Anette Andersson, sekreterare
  • Hans Tedesjö
  • Britt Manfredh
  • Gunilla Granqvist
  • Kaj Hansen
  • Marita Törnell

Revisor

  • Ann-Marie Andersson

Styrelsemöte hålls sista måndagen i månaden kl.14.30 i handikappcenterns lokal på Hallströmsgatan.

Andra uppdrag

Rosita Ottosson och Bo Allvin är ledamöter i Neuro Kalmar län som representanter för Neuro Västervik.