Logga Neurodagen 2018

Vi uppmärksammade Neurodagen

Neurodagen den 3 oktober
Kort rapport från Hans Tedesjö från dagen.

Neuro Västervik har haft sin Neurodag på Västerviks sjukhus med neurolog Pelle Söderström som informerade om hur vår hjärna fungerar, samt gav information kring neurologiska diagnoser och symtom.
En neurologisk diagnos är ofta livslång och berör alla områden.
Bland de närvarande, ca 40 personer, fanns såväl medlemmar som icke medlemmar på plats.
Många frågor ställdes till Pelle från de närvarade, vilka var drabbade av neurologiska sjukdomar.

Ständigt pågår forskning inom området, till vilken även vår egen fond inom Neuro lämnar bidrag.
På grund av den mängd frågor som ställdes kring ämnet så enades parterna om att nytt möte måste till i början av kommande år, 2019.

//Hans Tedesjö, Neuro Västervik