Papper med text, Ordförande informerar

Ordföranden informerar

Kort information från Rosita Ottosson 1 april 2020.

Kommande aktiviteter

Vi har ställt in alla aktiviteter tills vidare på grund av omständigheterna med Corona 19.

Årsmötet 2020

Föreningen hade sitt årsmöte som planerat den 8 mars och det kom 25 personer.
Det blev en ny styrelse.
Rosita Ottosson valdes till ordförande, Bo Allvin kassör och Anette Andersson till sekreterare.
Hela styrelsen hittar du här.