Foto: Pixabay.com

Neuro Västervik - Rapport från årsmötet 2018

, Hans Tedesjö

Kort rapport från årsmötet 17 mars av Hans Tedesjö.

Neuroförbundet Västervik, har genomfört sitt årsmöte inför ett 30 tal medlemmar i Marieborgskyrkans lokaler i helgen.

Mötet inleddes med att vår kyrkoherde Britt Alf, genomförde parentation över de medlemmar som lämnat oss under 2017, med att tända ett ljus, samt en tyst minut. Därefter musik med Henrik Alf på cello och på pianot Margareta Gustavsson.

Årsmötet klubbades igenom enligt våra stadgar. Bl.a. Nya stadgar för föreningen.

Nytt förtroende för ordföranden med omval, samt omval av Violet Önell, och nyval av Bo Allvin, och Anette Andersson som ny suppleant, och omval av Gunilla Granquist, suppleant. Kvarstår Hans Tedesjö, kassör och sekreterare Rosita Ottosson.

Årets verksamhetsberättelse klubbades igenom, samt föreningens ekonomi som godkändes.

Carina Fröberg Vimmerby lämnade styrelsen och avtackades med blommor av kassören.

Därefter, kaffe med semla, samt lotteri, med många gåvor från medlemmarna Tack !